Maker là gì? DAI là gì? Giới thiệu về Maker coin (MKR) và DAI coin (DAI)

Tra cứu coin - 08/02/2018

Maker cho phép bất cứ ai có thể sử dụng đồng Ethereum của họ để tạo ra DAI trên nền tảng trao đổi của họ. Khi được tạo ra DAI có thể được dùng như tính chất của các đồng tiền số khác: nó có thể được gửi tới bất cứ ai, được dùng để thanh toán hàng hóa dịch vụ hay lưu giữ như một tài sản tiết kiệm. Bất cứ ai sở hữu tài sản đều có thể sử dụng trong quy trình tạo ra DAI trong nền tảng trao đổi thông qua hợp đồng thông minh Maker được gọi là CDP.

maker-coin
Tiền điện tử Maker (MKR) và DAI là gì

Các đồng tiền như Bitcoin (BTC) và Ether (ETH) là các đồng tiền điện tử rất phổ biến nhưng lại quá biến động để sử dụng như tiền tệ thường ngày. Giá trị của bitcoin thường xuyên trải qua những thay đổi lớn về giá cả thậm trí đôi lúc lên tới 25% một ngày và 300% một tháng.

DAI là đồng tiền điện tử được tạo ra với ý tưởng giữ giá ổn định so với các đồng tiền thực tế bởi nó được hỗ trợ từ các tài sản đảm bảo thực.

MKR là đồng tiền điện tử được xây dựng trên nền tảng hợp đồng thông minh Ethereum đứng đằng sau và ổn định giá cho đồng DAI, thông qua một hệ thống định giá tài sản đảm bảo Collateralized Debt Positions (CDPs)

image
Maker cho phép bất cứ ai có thể sử dụng đồng Ethereum của họ để tạo ra DAI trên nền tảng trao đổi của họ. Khi được tạo ra DAI có thể được dùng như tính chất của các đồng tiền số khác: nó có thể được gửi tới bất cứ ai, được dùng để thanh toán hàng hóa dịch vụ hay lưu giữ như một tài sản tiết kiệm.
Ghi chúMaker hay MakerDAO là một

Hệ thống định giá tài sản đảm bảo CDP

Bất cứ ai sở hữu tài sản đều có thể sử dụng trong quy trình tạo ra DAI trong nền tảng trao đổi thông qua hợp đồng thông minh Maker được gọi là CDP.

CDP sẽ giữ tài sản đảm bảo của người gửi và cho phép người dùng này có được số lượng DAI sinh ra tương ứng. Tuy nhiên, số DAI này được hiểu là khoản vay mượn của người dùng. Hệ thống CDP vì thế sẽ khóa tài sản đảm bảo của người dùng cho đến khi người dùng trả lại số DAI tương ứng. Hệ thống CDP luôn đinh giá để khoản cho vay có giá trị thấp hơn tài sản đảm bảo để đảm bảo tính thanh khoản toàn hệ thống.

Collateralized_Debt_Obligations.svg

Collateralized Debt Positions - CDPs

Token MKR

Khác với DAI, là đồng tiền có giá trị được gim ở tỷ giá cố định phục vụ cho nhu cầu thanh toán và tiết kiệm thì MKR là đồng token có giá trị biến động bởi cơ chế cung ứng riêng biệt và cũng bởi vai trò của nó trong nền tảng trao đổi.
Thực tế MKR là đồng tiền tiện ích, điều phối và là nguồn vốn của hệ thống Maker.

Đóng vai trò là đồng tiền tiện ích, MKR chính là đồng tiền được sử dụng để CDP thu phí trong quá trình tạo ra DAI trong hệ thống Maker. Và khi phí được thu thì số tiền MKR này sẽ được tiêu hủy đi, việc này có ý nghĩa đảm bảo nếu nhu cầu về DAI và CDP tăng lên thì nhu cầu về MKR cũng tăng lên. Và điều đó cũng đồng nghĩa số lượng đồng MKR lưu hành sẽ thấp đi do có một lượng MKR bị tiêu hủy.

Với vai trò điều hành - MKR được sử dụng như là cổ phần để bỏ phiếu tham gia quá trình quản lý rủi ro và quy trình trong hệ thống Maker.

Quản lý rủi ro là trọng tâm để đảm bảo sự tồn tại và phát triển của hệ thống. Quá trình quản lý này được thực hiện thông qua các phiếu bầu chọn cho tham số rủi ro của từng tài sản đảm bảo và hợp đồng định giá CDP.

image (1)

DAI token

Giá trị ở thời điểm hiện tại

Maker (MKR) price, charts.png