Sự kiện Airdrop đồng United Bitcoin
Sự kiện Airdrop đồng United Bitcoin

Sự kiện airdrop đồng United Bitcoin (UBTC) dành cho những người sỡ hữu đồng LTC

THÁNG 12
11
Thứ ba
2018
Sự kiện Airdrop đồng United Bitcoin
Sự kiện Airdrop đồng United Bitcoin

Sự kiện airdrop đồng United Bitcoin (UBTC) dành cho những người sỡ hữu đồng ETH

THÁNG 12
11
Thứ ba
2018
Sự kiện Airdrop đồng United Bitcoin
Sự kiện Airdrop đồng United Bitcoin

Sự kiện airdrop đồng United Bitcoin (UBTC) dành cho những người sỡ hữu đồng HSR

THÁNG 12
01
Thứ bảy
2018
Sự kiện Airdrop đồng United Bitcoin
Sự kiện Airdrop đồng United Bitcoin

Sự kiện airdrop đồng United Bitcoin (UBTC) dành cho những người sỡ hữu đồng QTUM

THÁNG 12
01
Thứ bảy
2018
Khả năng tương thích hoàn toàn IoT của ETC
Khả năng tương thích hoàn toàn IoT của ETC

Khả năng tương thích hoàn toàn IoT của ETC hiện đang được hoàn thành

THÁNG 11
30
Thứ sáu
2018
Sự kiện Airdrop đồng United Bitcoin
Sự kiện Airdrop đồng United Bitcoin

Sự kiện airdrop đồng United Bitcoin (UBTC) dành cho những người sỡ hữu đồng LTC

THÁNG 11
11
Chủ nhật
2018
Sự kiện Airdrop đồng United Bitcoin
Sự kiện Airdrop đồng United Bitcoin

Sự kiện airdrop đồng United Bitcoin (UBTC) dành cho những người sỡ hữu đồng ETH

THÁNG 11
11
Chủ nhật
2018
Sự kiện Airdrop đồng United Bitcoin
Sự kiện Airdrop đồng United Bitcoin

Sự kiện airdrop đồng United Bitcoin (UBTC) dành cho những người sỡ hữu đồng HSR

THÁNG 11
01
Thứ năm
2018
Sự kiện Airdrop đồng United Bitcoin
Sự kiện Airdrop đồng United Bitcoin

Sự kiện airdrop đồng United Bitcoin (UBTC) dành cho những người sỡ hữu đồng QTUM

THÁNG 11
01
Thứ năm
2018
Lisk áp dụng phương thức trao đổi phi tập trung
Lisk áp dụng phương thức trao đổi phi tập trung

Phương thức này có thể sẽ được áp dụng vào tháng 10 năm 2018

THÁNG 10
31
Thứ tư
2018
Sự kiện Coin Burn của Binance
Sự kiện Coin Burn của Binance

Binance có thể sẽ tiến hành coin burn vào cuối tháng 10

THÁNG 10
31
Thứ tư
2018
Sự kiện Airdrop đồng United Bitcoin
Sự kiện Airdrop đồng United Bitcoin

Sự kiện airdrop đồng United Bitcoin (UBTC) dành cho những người sỡ hữu đồng LTC

THÁNG 10
11
Thứ năm
2018
Sự kiện Airdrop đồng United Bitcoin
Sự kiện Airdrop đồng United Bitcoin

Sự kiện airdrop đồng United Bitcoin (UBTC) dành cho những người sỡ hữu đồng ETH

THÁNG 10
11
Thứ năm
2018
Đợt bán token thứ 2 của Dentacoin
Đợt bán token thứ 2 của Dentacoin

Đợt bán token thứ 2 của Dentacoin sẽ diễn ra vào ngày 1 tháng 10 năm 2018

THÁNG 10
01
Thứ hai
2018
Sự kiện Airdrop đồng United Bitcoin
Sự kiện Airdrop đồng United Bitcoin

Sự kiện airdrop đồng United Bitcoin (UBTC) dành cho những người sỡ hữu đồng HSR

THÁNG 10
01
Thứ hai
2018
Sự kiện Airdrop đồng United Bitcoin
Sự kiện Airdrop đồng United Bitcoin

Sự kiện airdrop đồng United Bitcoin (UBTC) dành cho những người sỡ hữu đồng QTUM

THÁNG 10
01
Thứ hai
2018
Zcash cập nhật Network
Zcash cập nhật Network

"Network Upgrade 1 - Sapling" dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 9 năm 2018

THÁNG 09
30
Chủ nhật
2018
Monero phát hành BulletProof
Monero phát hành BulletProof

BulletProofs có thể được ra mắt vào tháng 9 năm 2018

THÁNG 09
30
Chủ nhật
2018
Sự kiện Airdrop đồng United Bitcoin
Sự kiện Airdrop đồng United Bitcoin

Sự kiện airdrop đồng United Bitcoin (UBTC) dành cho những người sỡ hữu đồng LTC

THÁNG 09
11
Thứ ba
2018
Sự kiện Airdrop đồng United Bitcoin
Sự kiện Airdrop đồng United Bitcoin

Sự kiện airdrop đồng United Bitcoin (UBTC) dành cho những người sỡ hữu đồng ETH

THÁNG 09
11
Thứ ba
2018
Sự kiện Airdrop đồng United Bitcoin
Sự kiện Airdrop đồng United Bitcoin

Sự kiện airdrop đồng United Bitcoin (UBTC) dành cho những người sỡ hữu đồng HSR

THÁNG 09
01
Thứ bảy
2018